تحقیق پایش و اقسام آن

تحقیق پایش و اقسام آن

تحقیق  پایش و  اقسام آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 27

 

پایش (Moritoring)

جمع آوری اطلاعات بوسیله فعالیتهایی از قبیل ثبت مشاهدات، انجام اندازه گیری‌ها و آنالیز آزمایشگاهی نمونه‌های جمع آوری شده در یک مکان خاص یا محل مورد علاقه پایش نام دارد. پایش معمولا مستلزم دیدار محل موردنظر برای جمع آوری اطلاعات مطالق با یک برنامه زمانی خاص یا در طول زمان از پیش تعیین شده است.

اغلب دستگاههای پیچیده برای اندازه گیری‌های میدانی در محل موردنظر استفاده می‌شوند و نمونه‌های هوا، آب، گیاهان یا جانوران جمع آوری می‌شوند و بعدا در آزمایشگاه آنالیز می‌شوند.

انواع پایش

  1. Emission Monitoring پایش انتشار

عبارتست از پایش انتشارات صنعتی در منبع. یعنی پایش آلاینده‌های رها شده از واحد صنعتی به محیط زیست.

  1. process Monitoring پایش فرایند

عبارتست از پایش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی فرایند تا با استفاده از کنترل فرایند و فنون بهینه سازی تایید شود که عملکرد واحد صنعتی در داخل دامنه‌ای است که برای عملکرد صحیح آن مناسب در نظر گرفته می‌شود.

Is monitoring of physical & chemical parameters of the process in order to contirm, using process control & optimization techniqnes, that the plant performance is within the range considered appropriate for its correct operation.

  1. Impact Monitoring پایش اثر

عبارتست‌از پایش مقادیر آلاینده‌ها (ترازهای آلاینده‌ها) داخل محیط‌های واحد صنعتی و ناحیه تاثیر آن و اثرات آن بر روی اکوسیستم‌ها.

is monitoring of pollutants’ levels within the enviyons of the plant and its area of influence, and the effects on ecosysems.

طرح فرایند نمونه برداری (Sampling Process Design)

انتخاب یک مکان پایش خاص شامل 4 فعالیت است:

  1. توسعه و درک هدف پایش و اهداف متناسب کیفی داده‌ها.
  2. شناسایی مناسبترین مقیاس فضایی برای هدف پایش مکان.
  3. شناسایی مکانهای عمومی که محل پایش باید در آن واقع شود.
  4. شناسایی مکانهای پایش خاص.

اقسام پایش

  1. Compliance Monitoring (پایش تطبیقی)

اطلاعات مورد نیاز را برای انتخاب تعداد نمونه بردارها و مکانهای نمونه بردار شامل Isopleth maps، نقشه‌های تراکم جمعیت و Source location است.